UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Neo Sea - człowiek człowiekowi radością

Element I: Umysł

Badania potwierdzają, że sposób w jaki postrzegamy otoczenie, wpływa na to, jak kształtujemy swoje życie. Podejmując codzienne decyzje posługujemy się tzw. filtrami uwagi (prof. Bruce Lipton), które pochodzą m.in. z naszych doświadczeń i socjalizacji. Aż 90% blokad w realizowaniu i osiąganiu celów tkwi w ludzkich przekonaniach.

Metoda Neo Sea diagnozuje dominujące schematy, jakimi się posługujemy i daje praktyczne narzędzia do transformacji tych, które są niekorzystne dla naszego funkcjonowania, poczucia bezpieczeństwa czy osiągania celów. Poprzez ich zastosowanie umożliwiające diagnozę i zmianę filtrów uwagi oraz utartych przekonań, człowiek optymalizuje wykorzystanie swojego potencjału i świadomie wpływa na kształtowanie swojego życia. Element ten ukazuje zasady, według których funkcjonuje człowiek zwracając uwagę na niewykorzystywane przez niego możliwości. Zapoznaje z technikami pozwalającymi spożytkować tę wiedzę w najskuteczniejszy, a zarazem najdogodniejszy dla nas sposób.

Element II: Bezpieczeństwo

Żyjemy w dobie ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, powszechnego dostępu do dóbr materialnych i wysoko rozwiniętej opieki medycznej, a przy tym paradoksalnie badania pokazują, że bezpieczeństwo jest jedną z najmniej zaspokajanych potrzeb człowieka.

Element pierwszy metody Neo Sea pozwala na rozpoznanie obecnego poziomu bezpieczeństwa, bowiem rozwój człowieka funkcjonującego w poczuciu zagrożenia jest procesem niemożliwym. Praca z drugim elementem, to uaktywnienie m.in. otwartości, motywacji i wytrwałości w działaniu. Prowadzi do wzmocnienia zaufania i szacunku do samego siebie. Pozwala spojrzeć z innej perspektywy na ryzyko jako na naturalny i nieodłączny element procesu rozwoju człowieka.

Element III: Przynależność

Element ten podnosi świadomość samego siebie przez pryzmat przynależności m.in. do danej kultury, społeczności w tym również własnej płci. Kwestia świadomości płci jest niesłusznie ignorowana jako nieznacząca i niepotrzebna. Powszechnie traktuje się ją jako temat tabu należący do sfery intymnej każdego człowieka. Tymczasem fakt, że jest się kobietą lub mężczyzną, ma niebagatelny wpływ na nasze decyzje życiowe, postrzeganie świata, siebie i innych. Zrozumienie i akceptacja swojej tożsamości płciowej i przynależności do odpowiedniej grupy społecznej pozwala na bardziej świadome i celowe jej wykorzystanie do kształtowania życia zarówno w aspekcie osobistym, jak i zawodowym. Poznając ten element pobudzamy pokłady kreatywności i dotąd nieuświadomione lub zablokowane inspiracje.

Element IV: Wartość

Poczucie własnej wartości jest jednym z najistotniejszych wyznaczników osobowości. Ma ogromny wpływ na większość obszarów naszego życia m.in. na postrzeganie siebie, relacje z otoczeniem i podejmowanie decyzji. Samoocena, a co za tym idzie samoakceptacja lub jej brak, wpływa na indywidualne przekonania o możliwościach rozwoju. Praca z elementem czwartym polega m.in. na poznaniu czynników kształtujących samoocenę i uwolnieniu się od ograniczających ocen i porównań. Wskazuje na znaczenie zasobów wewnętrznych, takich jak odporność psychiczna, poczucie wolności, odwaga, spokój, radość, siła, które kształtują poczucie własnej wartości. Daje również narzędzia do ich uzupełniania. Pozwala zauważyć siebie w innym świetle, dać sobie pozwolenie na swój rozwój, a tym samym wzmacnia obraz człowieka jako jednostki.

Element V: Emocje

Emocje, zwłaszcza te nieuświadomione są jednym z podstawowych czynników wpływających na postrzeganie i rozumienie świata oraz podejmowane decyzje. Poznanie źródeł emocji i zrozumienie ich wpływu na nasze zdrowie, odczucia i zachowania pozwala świadomie nimi zarządzać. Poprzez nabyte umiejętności rozpoznajemy okoliczności wywołujące dane emocje. Jesteśmy w stanie umiejętnie zapobiec sytuacjom pogarszającym nasze samopoczucie lub doprowadzających do permanentnego stresu.

Uwrażliwienie na sygnały płynące z wnętrza i zdolność właściwego odczytania pojawiających się emocji, zapobiegają powstawaniu blokad umiejscowionych w różnych częściach ciała, prowadzących do chorób psychosomatycznych. Umiejętne zastosowanie odpowiednich narzędzi do pracy z emocjami pozwala temu przeciwdziałać, szczególnie w dobie wypalenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Wskazuje jak na nowo odnaleźć w sobie emocje takie jak: radość, wdzięczność, szczęście, zadowolenie i wpisać je na stałe w swoje życie.

Element VI: Zrozumienie

Stwierdzenie, że komunikacja międzyludzka musi być efektywna i pozwalać na zrozumienie człowieka przez człowieka  jest truizmem powielanym wielokrotnie. Niemniej faktem jest, że to właśnie dzięki odpowiedniemu komunikatowi jesteśmy w stanie tworzyć i podtrzymywać satysfakcjonujące relacje w życiu osobistym i zawodowym. Umiejętność ta jest nam niezbędna w każdej sytuacji.

Autorka metody Neo Sea zmienia jednak punkt ciężkości wzmacniając w pierwszej kolejności dialog wewnętrzny – rozmowę z samym sobą. Poznanie siebie, swoich potrzeb pozwala nadać właściwy kierunek naszemu życiu, wyznaczyć cele, zadbać o dobrostan psychiczny, a także kształtować relacje z innymi na jasnych, czystych warunkach.

Element VII: Twórczość

Badania potwierdzają, że ludzie – niezależnie od nacji, rasy czy wyznawanej religii, oprócz gromadzenia dóbr materialnych, zdobywania wiedzy i umiejętności, czy kształtowania satysfakcjonujących relacji, potrzebują czegoś więcej. Często nie potrafią tego nazwać, zdefiniować, a jedynie wskazują na bliżej nieokreślony „brak”. Jest nim pasja, właściwie rozumiana twórczość i możliwość samorealizacji. Z reguły sądzimy, że pasja, talent czy realizacja siebie poprzez twórczość są atrybutami jedynie wybranej, dość wąskiej grupy społecznej. Tymczasem dotyczą one każdego – bez wyjątku – człowieka.

Element VII uruchamia twórczość, wewnętrzny artyzm życia i wyzwala poczucie radości.  Zachęca do działania i angażowania się w różnorodne przedsięwzięcia. Daje również możliwość autoekspresji  oraz wzmacnia poczucie dokonań. Prezentuje praktyczne narzędzia ułatwiające odkrycie swoich mocnych stron na drodze realizacji siebie.

Element VIII: Inspiracja

Naukowcy od lat prowadzą badania neuropsychologiczne zgłębiające wiedzę na temat intuicji. Wyniki jednoznacznie wskazują, że niesłusznie lekceważymy jej głos.

Chcąc spojrzeć na procesy podejmowania decyzji w sposób holistyczny, element ósmy integruje rozumowanie logiczne, doświadczenie życiowe z sygnałami płynącymi z intuicji, zwiększając tym samym zaufanie do samego siebie. Pokazuje wewnętrzną siłę i ogromne możliwości istniejące na poziomie postrzegania zmysłowego. Pozwala wyjść poza ramy schematów i ograniczeń dając nowe pole dla działania wyobraźni. Uwrażliwia na sygnały płynące z ciała. Daje narzędzia do właściwego odczytywania informacji dochodzących z intuicji oraz świadomego i skutecznego zastosowania ich w życiu budując system wewnętrznej nawigacji.