UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cele

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność na rzecz ochrony zdrowia dziecka nienarodzonego i kobiety ciężarnej.
 2. Działalność na rzecz dzieci z rodzin rozbitych, niepełnych, dzieci z domu dziecka i innych jednostek pomocy społecznej.
 3. Kształcenie wzorców psychologicznych, modeli, postaw i zachowań społecznych u dzieci, młodzieży, dorosłych, osób chorych.
 4. Działalność na rzecz profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży, dorosłych i osób chorych
 5. Działalność społeczna, oświatowa, naukowa, kulturalna, sportowa, samopomocowa, na rzecz środowiska i opieki społecznej, na rzecz sportu i rekreacji.
 6. Wszechstronne działania na rzecz integracji środowiska.
 7. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.
 8. Działalność wydawnicza i poligraficzna.
 9. Działalność psychologiczna, parapsychologiczna i prawna.
 10. Organizacja wolontariatu.
 11. Wszechstronna działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji wsi.
 12. Działania na rzecz rodzin dotkniętych uzależnieniem.
 13. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
 14. Działalność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los i w wypadkach drogowych.
 15. Działalność na rzecz ochrony zwierząt.
 16. Pośrednictwo pracy.
 17. Organizacja Warsztatów, Kursów, Szkoleń, Koncertów i innych imprez masowych.
 18. Rehabilitacja społeczna i zawodowa.
 19. Opieka nad osobami chorymi , niepełnosprawnymi, bezdomnymi, bezrobotnymi i innymi grupami społecznymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, udzielanie im wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, rehabilitacyjnej i socjalnej, z wyłączeniem pomocy materialnej.
 20. Działalność na rzecz osób umierających, pozostających w śpiączce lub w innych stanach ograniczonej aktywności fizycznej lub psychicznej.
 21. Pomoc penitencjarna i postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.
 22. Działalność na rzecz działania przemocy w rodzinie.
 23. Działalność na rzecz sprawców i ofiar przestępstw, przemocy i innych podobnych zjawisk.
 24. Przeciwdziałanie, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii.
 25. Działalność na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
 26. Działalność na rzecz osób starszych.
 27. Działalność na rzecz integracji społecznej.
 28. Działalność szkoleniowa i doradcza.
 29. Działalność turystyczna.
 30. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości.
 31. Działalność mediacyjna.