Fundacja Harmonia Życia

ul. Kępska 7, 45-129 Opole
NIP 7543062115
REGON 161449123
KRS 0000409953
Tel.: +48 721 780 000

Infolinia Prawno - Mediacyjna Mediatio

Tel.: +48 515 332 140

Człowiek i jego rozwój – to centrum działań Fundacji Harmonia Życia.

Korzystając ze wsparcia Fundacji możesz poznać najbliższą Ci osobę - samego siebie, swoje możliwości i ograniczenia, blokujące Cię na drodze do realizacji celów.

Tutaj czekają na Ciebie kreatywne warsztaty i profesjonalni doradcy, którzy pomogą Ci odkryć Twój potencjał.

Przyjdź do nas i odkryj swoją siłę!

Fundacja Harmonia Życia prowadzi Poradnię Prawno-Mediacyjną Mediatio w ramach projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Pobierz informator o poradni Kliknij i zapoznaj się z naszą działanością